Aktuálně

Odborný časopis Securitas Imperii: Časopis pro studium moderních diktatur vyhlašuje výzvu k zasílání příspěvků do monotematického čísla s termínem odevzdání do 31. července 2022. Tematické číslo časopisu chce poskytnout prostor ke zhodnocení dosavadních výsledků na poli biografie v rámci studia komunismu, a to jak v kontextu českém, tak i mezinárodním. Zároveň chce přispět k debatě o metodologických problémech a dalším směřování tohoto žánru. Uvítáme příspěvky z oblasti historie i příbuzných oborů. Příspěvky přijímáme v anglickém jazyce.

Další informace naleznete v přiloženém CfP.