Aktuálně

Odborný časopis Securitas Imperii: Journal for the Study of Modern Dictatorships vyhlašuje výzvu k zasílání příspěvků do monotematického čísla, které připomene 100 let od založení Komunistické strany Československa (KSČ). Monotematické číslo si klade za cíl představit komplexní pohled na československý komunismus. Uvítáme proto příspěvky z oblasti historie i příbuzných oborů. Autorky a autoři z řad studentů se mohou také přihlásit do soutěže o nejlepší příspěvek s odměnou 500 eur pro vítěze. Studentská cena se váže k připravovanému monotematickému číslu. Články mohou zasílat studenti všech stupňů studia. Studentskou cenu mohou získat i začínající výzkumní pracovníci, přičemž od ukončení studia nesmí uplynout více než rok. Příspěvky přijímáme v anglickém jazyce a uzávěrka pro zasílání příspěvků je 31. července 2021.

Pro více informací: Call for Papers