Adam Zítek - Ohlédnutí za třiceti lety od pádu komunismu. Rozhovor s Łukaszem Kamińským, bývalým ředitelem polského Ústavu národní paměti a historikem zabývajícím se polsko-česko- slovenskými vztahy
Abstract

S historickými výročími se vedle samotného připomenutí těchto významných okamžiků pojí i příležitost k jejich širšímu zhodnocení. Události roku 1989 a doba, která mezitím uplynula, se k podobnému ohlédnutí přímo nabízí, a to tím spíše, že tento rok nepřinesl pád komunistického režimu jen v Československu, ale ve většině států tzv. východního bloku. Za zemi, která jako první podkopala moc „vlády jedné strany“ a přispěla tak ke zhroucení celého impéria, je oprávněně považováno Polsko. Právě tam totiž již od počátku osmdesátých let probíhal zápas režimu se stále silnější opozicí reprezentovanou tehdy především nezávislým odborovým hnutím Solidarita. Vláda komunismu v Polsku si vyžádala krutou daň. Projev úcty obětem režimu, uznání lidí, kteří se rozhodli proti totalitě vystoupit, i odstranění symbolů komunistické moci, to vše je v Polsku stále velmi aktuální. Odpovědi na otázky týkající se zhodnocení procesu dekomunizace, zaměření polské i české historické vědy, ale i řady dalších oblastí poskytl Łukasz Kamiński, polský historik věnující se moderním dějinám.