Open Access

Open access je modelem vědecké komunikace umožňujícím otevřený přístup k vědeckým informacím napříč obory. Zajišťuje on-line zveřejnění kompletních vědeckých výsledků přístupné komukoli. Přínosem tohoto modelu je zejména urychlení výměny nejnovějších vědeckých závěrů, rozšíření jejich dostupnosti a též zvýšení viditelnosti těchto závěrů, čímž dochází i k rozšíření čtenářské základny. Časopis Securitas Imperii zaštítěný výzkumnou organizací Ústav pro studium totalitních režimů podporuje politiku otevřeného přístupu.

Zdroj: https://openaccess.cz/