Jak proměnilo 100 let komunistické strany české země?

Deadline pro odevzdání příspěvků do monotematického čísla je stanoven do 31. 7. 2021.

Slider

Aktuální číslo

Securitas Imperii 38/2021

První letošní číslo Securitas Imperii. Časopisu pro studium moderních diktatur je obsahově velmi pestré. Petra Loučová se ve své studii zabývá osudy Marty Hellmuthové, překladatelky v České republice velmi oblíbeného románu Miky Waltariho Egypťan Sinuhet, která, ač byla v 50. letech politickou vězeňkyní, si v průběhu 60. a 70. let dovedla svým dílem vydobýt postavení, jež musely respektovat i tehdejší mocenské struktury. Milan Bárta popisuje snahy o reformy v bezpečnostním aparátu v 60. letech a ukazuje, jak se reformní úsilí Pražského jara díky Studijnímu oddělení projevilo na ministerstvu vnitra, byť jen nakrátko. Tématem tištěných periodik vydávaných v 70. a 80. letech Federálním ministerstvem vnitra ČSSR se zabývá Tomáš Malínek, který podává zevrubný nástin jejich obsahového, personálního a organizačního vývoje. Adam Havlík se ve své studii soustřeďuje na cenzurní činnost československého bezpečnostního aparátu před rokem 1989, a to se zaměřením na zahraniční tisk. Dvě studie se zabývají válečnými a poválečnými tématy. Text Jana Zumra se obšírně věnuje personální politice Gestapa, především složení jeho pražské řídící úřadovny. Autorská trojice Petr Kaňák – Jan Vajskebr – Jan Zumr zaměřila pozornost na kariéru válečného zločince Heinricha Reisera v době studené války, kdy sehrál důležitou roli v první fázi existence západoněmecké zpravodajské služby. Poslední studie...

Další čísla  

Securitas Imperii 37 (2/2020)

Monotematické číslo odborného časopisu Securitas Imperii se zabývá stým výročím založení sovětské tajné policie Čeka. Články pokrývají témata ze Sovětského svazu, a...

Securitas Imperii 36 (1/2020)

Další monotematické, celkově již šestatřicáté číslo časopisu Securitas Imperii je věnováno roku 1989, tedy 30. výročí pádu komunistických režimů ve Východní Evropě....

Securitas Imperii 35 (2/2019)

Aktuální anglické číslo je věnováno pohnutému, pro Československo přelomovému roku 1938. Tehdejší události nahlíží z perspektivy mezinárodní (studie Československo a...