Komunistické biografie – nové pohledy, zdroje a diskuze

Deadline pro odevzdání příspěvků do monotematického čísla je stanoven do 31. 7. 2022.

Komunistické biografie – nové pohledy, zdroje a diskuze

Deadline pro odevzdání příspěvků do monotematického čísla je stanoven do 31. 7. 2022.

previous arrow
next arrow

Aktuální číslo

Securitas Imperii 40/2022

Nedávná mezinárodní mediální pozornost zaměřená na aktivity československé rozvědky v období studené války nás inspirovala k tomu, abychom tomuto tématu věnovali na stránkách našeho časopisu patřičné místo. Oslovili jsme dva historiky, kteří výsledky svého výzkumu mezinárodních kontaktů Státní bezpečnosti dosud publikovali jen v zahraničí, a tak jejich texty mohly domácí odborné veřejnosti uniknout. Michal Zourek se soustavně zabývá vztahy Československa se zeměmi Latinské Ameriky a mimo jiné také zkoumal působení československé zpravodajské služby. Druhý z námi oslovených autorů Jan Koura se ve svém výzkumu pokusil osvětlit širší souvislosti již dříve uveřejněného případu spolupráce marockého opozičního politika Mehdiho Ben Barky s československou StB. Stejně jako vloni je i první číslo letošního ročníku tematicky pestré. Další texty se týkají témat, která se na stránkách Securitas Imperii objevují pravidelně; represivní nacistický aparát v Protektorátu Čechy a Morava, dopady stalinistické kampaně proti vnitřním nepřátelům v KSČ počátkem 50. let v regionálním měřítku a činnost Ukrajinské povstalecké armády na československém území po 2. světové válce a v tomto kontextu také na československou propagandu, proti tzv. banderovcům.

Další čísla  

Securitas Imperii 39/2021

Sté výročí založení komunistické strany je vhodnou příležitostí ohlédnout se za tím, jak strana vznikala, jak se chopila a udržela...

Securitas Imperii 38/2021

První letošní číslo Securitas Imperii. Časopisu pro studium moderních diktatur je obsahově velmi pestré. Petra Loučová se ve své studii...

Securitas Imperii 37 (2/2020)

Monotematické číslo odborného časopisu Securitas Imperii se zabývá stým výročím založení sovětské tajné policie Čeka. Články pokrývají témata ze Sovětského svazu, a...