Pokyny pro autory

Redakce časopisu Securitas Imperii žádá autory a autorky, aby při zasílání příspěvků dodržovali tato pravidla:

Délka textů

Délka jedné studie by měla být v rozmezí 20–45 NS (jedna normostrana odpovídá počtu 1800 znaků); délka recenze maximálně 10 NS; délka recenzních statí v rozmezí 20–45 NS, délka recenzí a rozhovorů maximálně 10 NS, dokumenty, zprávy a ostatní po dohodě s redakcí časopisu Securitas Imperii.

Vhodný rozsah textu je uveden u popisu jednotlivých sekcí. Tento rozsah prosím dodržujte, pokud se s redakcí časopisu Securitas Imperii nedomluvíte jinak.

Ke každému článku musí být přiložen česky a anglický abstrakt o délce 150-200 slov (max. 1500 znaků včetně mezer), 3 – 5 klíčových slov v českém a anglickém jazyce a seznam literatury.

Formátování

Jedna normostrana odpovídá počtu 1800 znaků včetně mezer včetně poznámek pod čarou   

Začátky odstavců odsazujte pomocí tabulátoru.

Referenční poznámky vkládejte pod čáru.

Názvy periodik a uměleckých děl (knih, filmů atd.) uvádějte kurzivou.

Zkratky používejte jen v nejnutnější míře; při prvním výskytu zkracovaný název vypište a do kulatých závorek doplňte zkratku, pod kterou se dále v textu bude uvádět; při opakovaném užití lze zkratku ze stylistických důvodů znovu rozepsat.