Redakční rada časopisu Securitas Imperii

Šéfredaktoři

Mgr. Adéla Rádková, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů)

PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů, Ústav světových dějin FF UK) 

Výkonný redaktor

Mgr. Patrik Virkner (Ústav pro studium totalitních režimů)

Sekretariát redakce 

Ing. Lucie Holcmanová
Telefon: +420 221 008 396
E-mail: lucie.holcmanova[at]ustrcr.cz

Členky a členové redakční rady

 • PhDr. Lukáš Babka (Slovanská knihovna při Národní knihovně ČR)
 • PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR)
 • Dr. Ana Kladnik (Hannah Arendt Institut)
 • PhDr. Stanislav Kokoška, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR)
 • Hana Kubátová, Ph.D. (Institut politologických studií FSV UK)
 • prof. PhDr. Igor Lukeš, PhD. M.A.L.D. (Boston University)
 • PhDr. Piotr Maciej Majewski (Historický ústav Varšavské univerzity)
 • Mgr. Matej Medvecký, Ph.D. (Vojenský historický ústav Bratislava)
 • Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D. (Katedra sociologie FSS MU)
 • doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc. (Historický ústav AV ČR)
 • Mgr. Jana Nosková, Ph.D. (Etnologický ústav AV ČR)
 • PhDr. Jiří Plachý, Ph.D. (Vojenský historický ústav)
 • Mgr. Světlana Ptáčníková (Archiv bezpečnostních složek)
 • Dr. Molly Pucci (Trinity College Dublin)
 • PhDr. Jiří Rajlich, Ph.D. (Vojenský historický ústav)
 • PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů, Katedra historie FF UJEP)
 • prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (Ústav českých dějin FF UK)
 • PhDr. Jakub Šlouf, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů)
 • Mgr. Martin Štefek, Ph.D. (Ústav politologie FF UK)
 • Marína Zavacká, Ph.D. (Historický ústav Slovenskej akadémie vied)