Redakční rada časopisu Securitas Imperii

Šéfredaktor

PhDr. Jan Cholínský (Ústav pro studium totalitních režimů)

E-mail: jan.cholinsky@ustrcr.cz 

Odborný redaktor

Mgr. Patrik Virkner (Ústav pro studium totalitních režimů)

Sekretariát redakce 

Bc. Kamila Kožichová

E-mail: kamila.kozichova@ustrcr.cz

Redakční rada

Předseda redakční rady

Peter Jašek PhD. (Ústav pamäti národa, Bratislava)

 

Členové redakční rady

 • dr.hab. Sławomir Cenckiewicz (Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego, Varšava)
 • Mgr. Lukáš Dirga, PhD. (Ústav pro studium totalitních režimů, Praha)
 • Mgr. Jan Dvořák, PhD. (Ústav pro studium totalitních režimů, Praha)
 • doc. PhDr. Petr Hlaváček, PhD. (Ústav pro studium totalitních režimů, Praha)
 • doc. JUDr. Ondřej Horák, PhD (Masarykova univerzita, Brno)
 • prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. (Univerzita Karlova, Praha)
 • prof. PhDr. Róbert Letz. PhD. (Univerzita Komenského, Bratislava)
 • prof. PhDr. Paedr. Pavel Marek PhD. (Univerzita Palackého, Olomouc)
 • doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (Univerzita Karlova, Praha)
 • doc. JUDr. et Mgr. Ondrej Podolec, PhD. (Ústav pamäti národa, Bratislava)
 • doc. PhDr. Jaroslav Rokoský, PhD. (Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, ÚSTR)
 • PhDr. Alena Šimánková (Národní archiv ČR, Praha)
 • doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, PhD. (Jihočeská univerzita, České Budějovice)
 • Mgr. Jiří Urban, PhD. (Ústav pro studium totalitních režimů, Praha)
 • dr. Neela Winkelmannová (Platforma evropské paměti)