Archiv čísel

 
Securitas Imperii 38/2021

První letošní číslo Securitas Imperii. Časopisu pro studium moderních diktatur je obsahově velmi pestré. Petra Loučová se ve své studii zabývá osudy Marty Hellmuthové, překladatelky v České republice velmi oblíbeného románu Miky Waltariho Egypťan Sinuhet, která, ač byla v 50. letech politickou vězeňkyní, si v průběhu 60. a 70. let dovedla svým dílem vydobýt postavení, jež musely respektovat i tehdejší mocenské struktury. Milan Bárta popisuje snahy o reformy v bezpečnostním aparátu v 60. letech a ukazuje, jak se reformní úsilí Pražského jara díky Studijnímu oddělení projevilo na ministerstvu vnitra, byť jen nakrátko. Tématem tištěných periodik vydávaných v 70. a 80....

Securitas Imperii 37 (2/2020)

Monotematické číslo odborného časopisu Securitas Imperii se zabývá stým výročím založení sovětské tajné policie Čeka. Články pokrývají témata ze Sovětského svazu, a to jak z moskevského centra, tak z regionálních republik (Estonsko, Moldávie a Litva). Dále jsou v časopise studie o dalších zemích sovětského bloku: Československu, východním Německu, Maďarsku a Polsku.

Securitas Imperii 36 (1/2020)

Další monotematické, celkově již šestatřicáté číslo časopisu Securitas Imperii je věnováno roku 1989, tedy 30. výročí pádu komunistických režimů ve Východní Evropě. Širší, nejen středoevropský pohled na tehdejší události nabízí studie zachycující diskuzi o lidských právech na politických grémiích představitelů zemí Varšavské smlouvy v letech 1985–1989 a reakce polské opozice na represe a porušování lidských práv v ostatních (nejen evropských) socialistických státech v letech 1987–1989. Dění v Maďarsku a Polsku je dokumentováno na kulturní politice Kádárovského režimu a opozici vůči němu a na transformaci polské obdoby Státní bezpečnosti, Służby Bezpieczeństwa, v letech 1989–1990. Nejvíce pozornosti se pochopitelně dostává událostem domácím. Ty jsou tématem textů týkajících se stížností a...

Securitas Imperii 35 (2/2019)

Aktuální anglické číslo je věnováno pohnutému, pro Československo přelomovému roku 1938. Tehdejší události nahlíží z perspektivy mezinárodní (studie Československo a západní mocnosti na cestě k Mnichovu: problém vzájemného (ne)porozumění; Československo-francouzská spolupráce v oblasti vojenského zpravodajství z let 1932‒1938; dokumenty Cesta k Mnichovu. Československo v roce 1938 pohledem amerických diplomatů) i domácí (studie Ruthova aféra a proces proti skupině Adolf Weiss a spol. na podzim 1937; Verneřický puč; Ukrajinský nacionalismus na Podkarpatské Rusi v souvislostech československé krize 1938; „Republika malá, ale naše“. Československý podzim 1938; rozhovor s profesorem Robertem Kvačkem Téma, které se stále vrací). Novinkou je, že tak jako toto budou i další monotematická čísla mající potenciál zaujmout i...

Securitas Imperii 34 (1/2019)

Třicáté čtvrté číslo časopisu Securitas Imperii opět nabízí široký výběr historických témat. Do pohnutých let 1938 a 1939 zavádí čtenáře studie o Ulrichu Ferdinandu Kinském a jeho roli v Runcimanově mise (Šlechtic, letec, automobilový závodník a sportsman ve 20. století) a o československém vojenském zpravodajství po mnichovských událostech (Pátrací středisko pro Podkarpatskou Rus). Poválečnou perzekuci německého katolického kléru v litoměřické diecézi a retribuci přibližují studie Odcházím, mé srdce ale zůstává v mateřské diecézi a Konflikty Mimořádného lidového soudu v Praze a Oblastní úřadovny StB v Praze v letech 1946–1947, které doplňuje téma, jež v obnovené ČSR silně rezonovalo (Banderovci v Československu 1945–1947). Pražské jaro a srpnová...

Starší čísla zde: https://www.ustrcr.cz/typ-publikace/securitas-imperii/