Vlastimil Ondrák - Činnost Ukrajinské povstalecké armády v Československu v letech 1945 a 1946
Abstract

Studie se zabývá problematikou aktivit Ukrajinské povstalecké armády (UPA) a Organizace ukrajinských nacionalistů (OUN) v poválečném Československu (ČSR) v rozmezí let 1945–1946. Uvádí motivace, prostředky, činnost a cíle těchto struktur v ČSR (prováděné zejména formou tzv. propagačních rejdů), vojensko‑politickou reakci československé strany a problémy, s jakými se stát na své východní hranici potýkal. Dále se věnuje spolupráci mezi Československem, Polskem a Sovětským svazem v boji proti ukrajinskému nacionalistickému podzemí. Na základě dostupných pramenů československé, polské a ukrajinské provenience jsou konfrontovány předchozí stav bádání, interpretace dění z dob vlády komunistického režimu a zločiny údajně spáchané „banderovci“ na Slovensku v uvedeném období, zejména v prosinci 1945.

Tomáš Řepa - Banderovci v Československu 1945–1947. Vybrané politické a vojenské aspekty
Abstract

This work focuses on phenomena “Banderovci” (OUN – Organization of Ukrainian Nationalists and UPA – Ukrainian Rebellious Army) in Czechoslovakia 1945–1947. Their real threat to the Czechoslovak state has long been overestimated and propagandistically abused by the Communists in a fight with other political subjects in Czechoslovakia already before February 1948. In the countries where “Banderovci” acted, their activity is still perceived controversially and tendentiously. Under the influence of what regime was ultimately gained and how this issue was handled. The originally unambiguous conflict, outgoing from the problematic coexistence of some Eastern European nations, has been abused to create a fake legend and a purposeful campaign. With more than 70 years of optics, the topic of “Banderovci” is in many cases viewed so far, and it is probably the question of a future where the issue will be deprived of distorting clichés.