Boj o mocenské pozice v čáslavském okrese a řešení tzv. čáslavského případu (1949–1953)

Monika Kabešová

Studie analyzuje situaci v čáslavském okrese v letech 1949–1952/53. Zabývá se konkrétně tzv. čáslavským případem, který byl řešen ve dvou fázích. V té první si funkcionáři čáslavského okresu stěžovali na tehdejšího vedoucího tajemníka Okresního výboru Komunistické stany Československa (OV KSČ) Čáslav Josefa Berana kvůli jeho autoritativnímu jednání. Své stížnosti rozšířily také mezi čáslavské dělníky a obyvatelstvo. Namísto Josefa Berana byli ale potrestáni oni sami. Celý případ nabral nový směr v roce 1951. Tento obrat v kauze byl spojen se zatčením generálního tajemníka Ústředního výboru (ÚV) KSČ Rudolfa Slánského na konci roku 1951, po němž uvnitř KSČ gradovalo hledání „vnitřních nepřátel“. Na konci celého případu tak byly změněny původní tresty čáslavských funkcionářů, a naopak byl potrestán Josef Beran.

PDF náhled