Monika Kabešová - Boj o mocenské pozice v čáslavském okrese a řešení tzv. čáslavského případu (1949–1953)
Abstract

Studie analyzuje situaci v čáslavském okrese v letech 1949–1952/53. Zabývá se konkrétně tzv. čáslavským případem, který byl řešen ve dvou fázích. V té první si funkcionáři čáslavského okresu stěžovali na tehdejšího vedoucího tajemníka Okresního výboru Komunistické stany Československa (OV KSČ) Čáslav Josefa Berana kvůli jeho autoritativnímu jednání. Své stížnosti rozšířily také mezi čáslavské dělníky a obyvatelstvo. Namísto Josefa Berana byli ale potrestáni oni sami. Celý případ nabral nový směr v roce 1951. Tento obrat v kauze byl spojen se zatčením generálního tajemníka Ústředního výboru (ÚV) KSČ Rudolfa Slánského na konci roku 1951, po němž uvnitř KSČ gradovalo hledání „vnitřních nepřátel“. Na konci celého případu tak byly změněny původní tresty čáslavských funkcionářů, a naopak byl potrestán Josef Beran.

Alaksandr Hužalouski - Pražské jaro 1968 v zrcadle běloruské sovětské společnosti
Abstract

The study is devoted to one of the most difficult episodes of Czech/Czechoslovak and more widely – modern European history, commonly known as the “Prague Spring”, as it reflected on the Soviet Belarusian society. It shows how the official media reacted to Alexander Dubček election to the post of first secretary of the Communist Party Central Committee, to the reforms aimed at expanding the rights and freedoms of citizens and decentralizing power in the country, as well as to the deployment of Warsaw Pact troops on the territory of Czechoslovakia. After the entry of Soviet troops and the suppression of protests in Czechoslovakia, the Belarusian leadership sought to preserve the political and economic values ​​that had prevailed in the USSR until the beginning of the “Prague Spring”. In the face of a strong official ideological campaign that unfolded in the Soviet Union to condemn Czechoslovak reformers as “agents of imperialism”, a small number of Soviet Belarusians openly supported democratic changes in the “fraternal socialist country”. Reservists refused to be sent to Czechoslovakia, representatives of the working class and intelligentsia expressed their open protest against the deployment of the Soviet troops in a verbal form, unknown persons secretly pasted leaflets that supported the Czechoslovak reforms. A much larger number of the Soviet Belarus residents expressed a hidden protest against the entry of Soviet troops into Czechoslovakia, understanding on intuitive level the futility of coercion to love.

Tomáš Řepa - Banderovci v Československu 1945–1947. Vybrané politické a vojenské aspekty
Abstract

This work focuses on phenomena “Banderovci” (OUN – Organization of Ukrainian Nationalists and UPA – Ukrainian Rebellious Army) in Czechoslovakia 1945–1947. Their real threat to the Czechoslovak state has long been overestimated and propagandistically abused by the Communists in a fight with other political subjects in Czechoslovakia already before February 1948. In the countries where “Banderovci” acted, their activity is still perceived controversially and tendentiously. Under the influence of what regime was ultimately gained and how this issue was handled. The originally unambiguous conflict, outgoing from the problematic coexistence of some Eastern European nations, has been abused to create a fake legend and a purposeful campaign. With more than 70 years of optics, the topic of “Banderovci” is in many cases viewed so far, and it is probably the question of a future where the issue will be deprived of distorting clichés.